February 2020
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
January 26, 2020 January 27, 2020 January 28, 2020 January 29, 2020 January 30, 2020 January 31, 2020 February 1, 2020
February 2, 2020 February 3, 2020

Pondicherry Lunch Walk

Pondicherry Lunch Walk
February 4, 2020 February 5, 2020 February 6, 2020 February 7, 2020 February 8, 2020

Backcountry Nordic Skiing

Backcountry Nordic Skiing
February 9, 2020 February 10, 2020 February 11, 2020 February 12, 2020 February 13, 2020 February 14, 2020 February 15, 2020
February 16, 2020 February 17, 2020 February 18, 2020 February 19, 2020

Bald Pate Snowshoe

Bald Pate Snowshoe
February 20, 2020 February 21, 2020 February 22, 2020
February 23, 2020 February 24, 2020 February 25, 2020 February 26, 2020 February 27, 2020 February 28, 2020 February 29, 2020

Partnership Snowshoe

Partnership Snowshoe

Return to calendar